Dräneringsrörremont

FÖRNYELSE AV DRÄNERING
Dräneringsrörremonten är en av byggnadens viktigaste remonter. Sakkunniga planerare och entreprenörer samt kvalitativa produkter garanterar att projektet lyckas.

Dräneringsrörremonten kan bestå av följande delområden:
 • Översyn av byggnaden och de nuvarande rören
 • Fuktkartläggning
 • Uppgörande av dräneringsplanering
 • Dräneringsentrepenad och installation
 • Vid behov även förnyande av regnvattenrör

Kvalitetsprodukter

Förverkligandet av dräneringen görs med det effektiva, underhållsfria och funktionssäkra TEHODrain- dräneringsröret. Med produktens hjälp får byggnaden en kostnadseffektiv permanent lösning som är hållbar och inte stockar sig. Efter projektet får du ett bevis över TehoDrain remonten för din husbok.

dräneringsrörremont vasa korsholm malax laihia dränering dräneringsrör tehodrain

Läs mera om TehoDrain dräneringsrör >


Förnyande av dräneringsrör

En unken lukt i källaren, fukt eller vatten på golvet. En sockel som flagnar eller där det är kalk på sockelytan. Dräneringsrör som inte fungerar som sig bör är skadliga för byggnader och orsakar olika problem. I värsta fall betyder det vatten- fukt- eller mögelskador samt enorma reparationsåtgärder.

De mest vanliga problemen och felen i samband med dränering är:

 • Dräneringen är installerad på fel höjd eller fel lutning i rören.
 • Stockade dräneringsrör och fiberduk (igenslammade rör, växande rötter i rören, fint material som stockar fiberduken).
 • Alldeles för fint fyllnadsmaterial (exempelvis sand) runt dräneringsröret.
 • Dräneringskross fattas under dräneringsröret.
 • Söndriga dräneringsrör.
 • Regnstuprör som stänker ner husgrunden och som förenats med dräneringsrören.
En dräneringssanering är oftast det enda sättet att förebygga eller reparera problemen.
dräneringsrörremont vasa korsholm österbottendräneringsrörremont vasa korsholm österbotten dräneringsrörremont malax vasa korsholm laihela

Hur kan dräneringsrörremonten förverkligas?

Vi agerar i Österbotten. Dräneringsrörremont och dränering i Vasa, Korsholm, Laihia samt närområden. Allt från höghus, radhus, egnahemshus till frontmannahus.

Ring till vår kundtjänst-nummer 050 314 0550 eller fyll i kontaktblanketten >>

Vi ser tillsammans hur vi kan vara till er hjälp. Med ett planeringsbesök får du en offert och så lägger vi ditt projekt i rörelse.

 

dräneringsrörremont vasa korsholm malax